Rys historyczny

W maju 2010 roku minęło 62 lata od czasu, gdy powstało nasze Koło Łowieckie, jedno z najstarszych na Dolnym Śląsku. Obecnie nasze Koło liczy 42 myśliwych i 6 stażystów, którzy gospodarują na 5564 ha lasów i pól położonych w Gminie Lądek Zdrój. Kontynuując dzieło naszych poprzedników realizujemy statutowe idee łowieckie. Możemy pochwalić się osiągnięciami na wielu polach naszej działalności, w szczególności w zagospodarowaniu łowiska, właściwym zrównoważonym gospodarowaniem zwierzostanem, minimalizacją szkód łowieckich na polach i w lesie a także w kultywowaniu idei strzelectwa myśliwskiego oraz sygnalistyki i muzyki myśliwskiej. Efektywnie realizujemy plany pozyskania zwierzyny. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Naszych myśliwych i pomocy lokalnego samorządu, dużym nakładem środków finansowych, przebudowaliśmy strzelnicę myśliwską w Lądku Zdroju. Ten nowoczesny i piękny ( ponoć najpiękniej położona strzelnica w Polsce ) obiekt jest jednym z trzech znajdujących się w okręgu Wałbrzyskim PZŁ. Na strzelnicy tej organizowane są corocznie zawody strzeleckie o zasięgu krajowym. Częstymi gośćmi na zawodach jest krajowa czołówka strzelców naszego kraju ( zawody ” O Puchar Burmistrza Lądka Zdroju” które odbyły się lipcu br. wygrał aktualny mistrz Polski kol. Krzysztof Szober). Ze strzelnicy korzystają także leśnicy, policjanci, wojskowi oraz strażnicy graniczni – przeprowadzając ćwiczenia strzeleckie. Inicjatywa i ciężka praca członków naszego Koła podniosła z gruzów wiele obiektów architektonicznych min. kościółek w Karpnie, który stał się sanktuarium Sudeckiej Krainy Łowieckiej czy kościółek w Trzebieszowicach poświęcony św. Eustachemu i św. Hubertowi – patronom łowiectwa. Naszymi sukcesami łowieckimi dzielimy się ze społeczeństwem organizując wystawy łowieckie i cykliczne spotkania z młodzieżą szkolną. Jesteśmy współorganizatorami corocznego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich ” O Kryształowy Róg” Sudeckiej Krainy Łowieckiej, który odbywa się w Lądku Zdroju. W uznaniu zasług i dorobku na niwie łowieckiej Koło nasze zostało uhonorowane w 2008 roku – ” Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej”.


A wszystko zaczęło się 62 lata temu……..
…….a było to tak…..


Na początku 1946 roku z myśliwych całego powiatu Bystrzyckiego utworzone zostało Koło Łowieckie „Muflon” w Bystrzycy Kłodzkiej. Należało do niego wielu myśliwych z Lądka Zdroju i okolic. Wśród nich wymienić należy późniejszych założycieli koła łowieckiego w Lądku Zdroju: Mikołaja Pontusa, Zdzisława Hutarza, Eugeniusza Kułakowskiego, Jana Makrockiego i Józefa Maślankę. Wtedy to ze względu na wciąż rosnącą liczbę myśliwych ( w 1947 roku było już około 80 członków ) powstała idea utworzenia odrębnego koła łowieckiego w Lądku Zdroju. Zebranie organizacyjne odbyło się 14 maja 1948 roku w restauracji „Wilnianka”. Prezesem wybrano Mikołaja Pontusa a wiceprezesem Zdzisława Hutarza. Koło liczyło wtedy 16 członków, z których tylko 11 posiadało zezwolenia na broń. Dopiero 22 października 1949 roku Koło nasze zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod nazwą -Koło Łowieckie „Jeleń”. W tej formie Koło dotrwało do 22 czerwca 1953 roku kiedy to na polecenie władz Polskiego Związku Łowieckiego ( w oparciu o „Dekret o prawie łowieckim” z 29 października 1952 roku ) walne zebranie członków rozwiązało Koło Łowieckie „Jeleń” i założyło nowe o nazwie – Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie Nr 2 w Lądku Zdroju. Tereny łowieckie nowego Koła obejmowały obszary w gminie Lądek Zdrój i Stronie Śląskie. Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 roku o hodowli, ochrony zwierzyny łownej i prawie łowieckim oraz Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 października 1959 roku nadające statut Polskiemu Związkowi Łowieckiemu wprowadziła dalsze zmiany i regulacje. W ich świetle 30 stycznia 1960 roku na walnym zebraniu członków rozwiązano dotychczasowe Koło nr 2 w Lądku Zdroju i utworzono nowe Koło Łowieckie o nazwie „DARZ BÓR”. Przez wiele lat historii Koło dzierżawiło różne obwody łowieckie na terenie Kotliny Kłodzkiej jak również poza nią. W 1949 roku po raz pierwszy zawarto umowę na dzierżawę terenów łowieckich. Do tej pory polowano bez takich umów, a tereny łowieckie przydzielała Powiatowa Rada Łowiecka. Wydzierżawieniu podlegały wyłącznie tereny polne. W 1952 roku zawarto umowę na dzierżawę terenów w gm. Idzików i gm. Stary Waliszów, a także w gm. Bielina powiat Kielce. W dniu 29 października 1954 roku po podziale państwa na nowe obwody łowieckie Zarząd Koła podpisał umowę na dzierżawę, na okres 10 lat, dwóch obwodów łowieckich: Konradów i Gruszczyn ( dawna nazwa i teren naszego obecnego obwodu ) o łącznej powierzchni 12360 ha. W związku z nałożeniem obowiązku częściowej spłaty odszkodowań za wyrządzone przez jelenie i dziki szkody w uprawach rolnych, 22 marca 1977 roku walne zebranie członków postanowiło zdać obwód Konradów. W 1985 roku odnowiono dzierżawę obwodu Gruszczyn i zawarło nową umowę na dzierżawę obwodu Zieleniec o powierzchni 3400 ha. Niestety, po niespełna roku Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego cofną zgodę na utworzenie tego obwodu i umowa dzierżawy została rozwiązana. Aktualnie dzierżawimy jeden obwód łowiecki ( Gruszczyn ) o powierzchni 5564 ha. Nasi członkowie od początku istnienia Koła aktywnie uczestniczyli w zawodach strzeleckich w regionie jak i w województwie. Już latem 1949 roku dwie drużyny Koła „Jeleń” w Lądku Zdroju wzięły udział w pierwszych na Dolnym Śląsku zawodach strzeleckich, zorganizowanych we Wrocławiu, na wojewódzkiej strzelnicy śrutowej. Już we wrześniu 1949 roku członkowie Koła przystąpili do budowy prowizorycznej strzelnicy śrutowej w Lądku Zdroju. Strzelnica znajdowała się w lasach komunalnych, na łące śródleśnej, położonej nad placem Partyzantów. W dniu 22 października 1949 roku odbyło się pierwsze szkoleniowe strzelanie do rzutków dla członków Kola „Jeleń”, a 23 listopada 1949 roku zorganizowano pierwsze zawody strzeleckie, na które zostali zaproszeni członkowie KŁ „Muflon” i „Gwardia” z Bystrzycy Kłodzkiej. W sierpniu 1950 roku 14 myśliwych z Koła „Jeleń” ( obecnie DARZ BÓR ) wzięło udział w pierwszych, powiatowych zawodach w strzelaniu do rzutków zajmując czołowe miejsca. Także w kolejnych zawodach powiatowych, które zorganizowano już we wrześniu tego samego roku, myśliwi z naszego Koła zajęli wszystkie czołowe lokaty i wygrali zawody drużynowo. Od 1970 roku odbywały się corocznie zawody o puchar przechodni Kół Ziemi Bystrzyckiej. Puchar ten można było zdobyć na własność po trzykrotnym z rzędu wygraniu zawodów. Po wieloletnich zmaganiach dwa z tych pucharów wywalczyło nasze Koło ( w 1973 i 1976 roku ). Rokrocznie reprezentacja naszego Kola brała udział w wojewódzkich ( okręgowych ) zawodach strzeleckich. W latach osiemdziesiątych wydzierżawiliśmy tereny usytuowane w dawnych kamieniołomach bazaltu w Lądku Zdroju na których wybudowano nową strzelnicę myśliwską. Od 2002 roku podjęliśmy się trudu modernizacji tego obiektu zmierzając do jej unowocześnienia i dostosowania do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów. Uroczystego otwarcia dokonano 14 maja 2006 roku tj. w 58 rocznicę powstania Koła Łowieckiego „DARZ BÓR”.


Obecnie corocznie organizujemy zawody okręgowe ( finał co dwa lata ) i kilka zawodów otwartych ( „O Puchar Burmistrza Lądka Zdroju”, „O Puchar Prezesa Koła Łowieckiego DARZ BÓR”, „O Puchar Górskiej Jesieni” na których pierwszą nagrodą jest odstrzał na jelenia byka w II kl. wieku ). Obsługę sędziowską wszystkich zawodów stanowią nasi członkowie – 14 kolegów uzyskało uprawnienia sędziów-instruktorów strzelectwa myśliwskiego.