Obwód

aktualna mapa obwodu


Koło dzierżawi obwód łowiecki nr 356 (dawniej 366)
o powierzchni 5858ha (5655ha po wyłączeniach).
Jest to obwód leśny (lasy świerkowo-bukowe),
położony na terenie Gór Złotych.
Bytują w nim głównie jelenie, dziki i sarny.