Obwód

obwod_GRUSZCZYN
Koło dzierżawi obwód łowiecki nr 366 o powierzchni 5564ha.
Jest to obwód leśny (lasy świerkowo-bukowe), położony na terenie Gór Złotych.
Bytują w nim głównie jelenie, dziki i sarny.